Cars Trade M&M Banner Domov

Zpracování osobních údajů při výkupu vozidel

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podpisem tohoto dokumentu dávám svůj výslovný souhlas Správci osobních údajů:

Firma: Cars Trade M&M, s.r.o.

Adresa: Kopečná 940/14, 602 00 Brno

IČO: 262 44 250

aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů mé následující osobní údaje:

(a)        E-mailová adresa

(b)        Telefonní číslo

(c)        IP adresa

(d)        Fotografický záznam

Které byli získány:

Vyplněním formuláře ve výkupu vozidel a zpracování údajů z prohlížeče klienta.

Za účelem:

Kontaktování klienta za účelem výkupu automobilu.

Na dobu: 6 měsíců od podpisu

Zpracování zmíněných osobních údajů může být prováděno samotným Správcem, osobami jím pověřenými a případně také následujícími spolupracujícími třetími stranami (Zpracovateli):

  1. Poskytovatel softwaru PH Design s.r.o.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

Subjekt údajů má právo:

  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,
  • na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost poskytnutých údajů k jinému správci,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

tento souhlas lze kdykoli odvolat a to jedním z následujících způsobů:

  • zasláním odvolání na adresu sídla společnosti
  • zasláním odvolání na email: info@carstrade.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací